Εκδήλωση με θέμα: “Απολογισμός του έργου της Διοίκησης κατά την τριετία 2020 – 2022” του Νοσοκομείου Καστοριάς