Καστοριά. Παρελάσεις πριν από 55 Χρόνια, περίπου

Φώτο: Γιώργος Αλεξίου