Λειτουργική αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας

Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών Μεσοποταμίας (Κατασκευή δύο νέων γηπέδων μπάσκετ και ενός γηπέδου 5Χ5)
 Συνολικός προϋπολογισμός 840.000 ευρώ!