Την παράταση Προθεσμίας Ελέγχου Σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027 ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ.

Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η λήξη της προθεσμίας ελέγχου σχεδίων στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων 2024-2027 παρατείνεται μέχρι και 8-3-2023.“, αναφέρει στην ανακοίνωση.