Λογαριασμοί ρεύματος: Νέο «χαράτσι» στις χρεώσεις τον Μάιο

Ακόμα ένα χαράτσι στους λογαριασμούς ρεύματος συνιστά η επιβάρυνση των καταναλωτών, μέσω της αλλαγής της μεθοδολογίας υπολογισμού των χρεώσεων του δικτύου

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ), που θα τεθεί σε ισχύ από τον Μάιο και ενώ ήδη τα νοικοκυριά υφίστανται τις τεράστιες ανατιμήσεις στο καθαρό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις «πλάγιες» αυξήσεις στις χρεώσεις του συστήματος μεταφοράς και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Πριν λίγους μήνες είχε προαναγγελθεί η αλλαγή μεθοδολογίας με βασικό χαρακτηριστικό τη μετατόπιση του βάρους της χρέωσης περισσότερο στην ισχύ της εγκατάστασης και λιγότερο στην κατανάλωση ενέργειας, «αποσιωπώντας» ότι συνεπάγεται αυξήσεις στον λογαριασμό.

Μέχρι σήμερα στα οικιακά τιμολόγια για το δίκτυο διανομής η χρέωση ισχύος είναι 0,52 ευρώ/kVa (κιλο-βολτ-αμπέρ) ανά έτος, συν 0,0213 ευρώ/κιλοβατώρα, ανάλογα με την κατανάλωση.

Σημειώνεται ότι το είδος της παροχής προκύπτει από τη συμφωνημένη ισχύ που αναγράφεται στον λογαριασμό (για τα οικιακά 8-10 kVa είναι το μονοφασικό και 15-25 kVa είναι το τριφασικό).

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση της ΡΑΕ (31.2.2023 αναρτήθηκε στη Διαύγεια), η χρέωση ισχύος υπεροκταπλασιάζεται, στα 4,434 ευρώ/kVa, ενώ μειώνεται σχεδόν στο μισό η χρέωση κιλοβατώρας στα 0,01415 ευρώ.

Αν λάβουμε υπόψη μόνο τη χρέωση της ισχύος, αυξάνεται ετησίως σε:

  • 35,47 ευρώ, από 4,16 ευρώ για μονοφασικό 8 kVa.
  • 44,34 ευρώ, από 5,2 ευρώ για μονοφασικό 10 kVa.
  • 66,51 ευρώ, από 7,8 ευρώ για μονοφασικό 15 kVa.
  • 110,85 ευρώ, από 13 ευρώ για τριφασικό 25 kVa.

Για παράδειγμα, για μια μέση οικιακή κατανάλωση 3.750 κιλοβατώρων το έτος η επιβάρυνση (χωρίς ΦΠΑ) διαμορφώνεται συνολικά ως εξής:

  • Για ισχύ 10 kVa. 97,4 ευρώ, από 84,035 ευρώ, δηλαδή αύξηση σχεδόν 16% (+13,365 ευρώ/έτος).
  • Για ισχύ 15 kVa. 119,57 ευρώ, από 87,68 ευρώ, δηλαδή αύξηση πάνω από 36% (+31,89 ευρώ/έτος).
  • Για ισχύ 25 kVa. 163,91 ευρώ, από 92,88 ευρώ, δηλαδή αύξηση πάνω από 76% (+71,03 ευρώ/έτος).

Στο παράδειγμα καταναλωτή με ισχύ 25 kVa για 3.750 κιλοβατώρες ετησίως αναφέρεται το εργαλείο σύγκρισης τιμών allazorevma, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των χρεώσεων κατά 75,30 ευρώ/έτος με ΦΠΑ (από 98 ευρώ τον χρόνο σε 174 ευρώ με ΦΠΑ).

Στην απόφασή της η ΡΑΕ αναφέρει ότι στην εισήγησή του ο Διαχειριστής καταλήγει στις ανωτέρω χρεώσεις θεωρώντας ότι θα εφαρμοστούν από 1.5.2023, περιλαμβάνοντας προσαύξηση ώστε το απαιτούμενο έσοδο του 2023 να συλλεγεί εντός του έτους, λαμβάνοντας υπόψη την υποανάκτησή του κατά το πρώτο τετράμηνο, λόγω εφαρμογής των αντίστοιχων χρεώσεων για την ανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου ΔΕΔΔΗΕ για το έτος 2019 (744 εκατ.). Η προσαύξηση λόγω υποανάκτησης πρώτου τετραμήνου 2023 εκτιμάται σε 15% περίπου.

Το απαιτούμενο έσοδο ΔΕΔΔΗΕ για το 2023 καθορίστηκε από τη ΡΑΕ σε 981.774.885 ευρώ.