Εφορία: Πώς οφειλέτες του Δημοσίου αποφεύγουν τις κατασχέσεις – Το κόλπο με τις πιστωτικές κάρτες

Ένα εξαιρετικά απλό κόλπο για να αποφεύγουν τις κατασχέσεις των εισοδημάτων τους από την Εφορία, έχουν βρει αρκετοί οφειλέτες: Αν και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

εντόπισε την πρακτική που ακολουθούν προκειμένου αφενός να μην πληρώνουν τα χρέη τους και αφετέρου να μην κινδυνεύουν από κατασχέσεις, εντούτοις επί του παρόντος μοιάζει να έχει «δεμένα τα χέρια»! Και αυτό γιατί όπως είναι σήμερα το νομοθετικό πλαίσιο, δεν διευκολύνει παρέμβαση, αφού το συγκεκριμένο κόλπο είναι απόλυτα νόμιμο.

Για να αποφύγουν λοιπόν τις κατασχέσεις των  καταθέσεών τους, δεν είναι λίγοι οι οφειλέτες –όπως  αποκαλύπτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2023-οι οποίοι, σύμφωνα με το enikonomia.gr, χρησιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες τους.

Πώς λειτουργεί το «κόλπο» με τις πιστωτικές 
Με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η ΑΑΔΕ δίνει εντολή στις τράπεζες για την κατάσχεση των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών, των φορολογουμένων που έχουν ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία.

Οι κατασχέσεις γίνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων και κατάσχονται υπόλοιπα, σε όλους τους τύπους λογαριασμών, ενώ υπάρχουν όρια κατάσχεσης για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, εφόσον ο φορολογούμενος τον δηλώσει στην Εφορία ως μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό.

Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσχεση το κόλπο είναι εξαιρετικά απλό. Αντί να χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους και την είσπραξη χρημάτων τους καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς των πιστωτικών τους καρτών.

Έτσι, αντί να εισπράττουν τα χρήματα που δικαιούνται μέσω των καταθετικών τραπεζικών τους λογαριασμών συμφωνούν με τους ιδιώτες οι οποίοι πρόκειται να τους καταβάλουν τα χρήματα να τους τα «καταθέσουν» στις πιστωτικές τους κάρτες όπου οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν κατασχέσεις.

Τι ισχύει με τις κατασχέσεις καταθετικών λογαριασμών 
Σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική, μέσω του e-banking, οποιοσδήποτε ιδιώτης πελάτης τράπεζας έχει τη δυνατότητα να καταθέσει χρήματα όχι μόνο σε καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου αλλά και στον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου.

Έτσι, ο οφειλέτης, για τον οποίο η Εφορία έχει ζητήσει από τις τράπεζες την κατάσχεση των καταθέσεών του, ζητεί από όσους του οφείλουν χρήματα, είτε πρόκειται από αμοιβές είτε πρόκειται από ενοίκια κλπ. να τα καταθέτουν στον λογαριασμό της πιστωτικής του κάρτας. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται και ο όρος που προβλέπει κάποιες πληρωμές να γίνονται μέσω τραπεζών. Παράλληλα, ο οφειλέτης μεταφέρει άμεσα στον λογαριασμό της πιστωτικής του κάρτας όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, πριν προλάβει η εφορία.

Η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να κατασχέσει τα υπόλοιπα των λογαριασμών των πιστωτικών καρτών, γιατί αυτό θα σήμαινε, ότι η Εφορία υποχρεώνει τον οφειλέτη να δανειστεί αναγκαστικά από την τράπεζα για να πληρώσει το χρέος προς την Εφορία.

Συγχρόνως, οι λογαριασμοί των πιστωτικών καρτών αποτελούν και καταφύγιο για αδήλωτα εισοδήματα, αφού η εφορία δεν μπορεί να παρέμβει, εκτός και αν διενεργήσει ειδικές διασταυρώσεις σε συνδυασμό και με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Πώς ανακαλύφθηκε το «κόλπο»
Η ανακάλυψη του κόλπου αποφυγής των κατασχέσεων έγινε με τη χρήση ειδικών διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ.

Όπως σημειώνει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο ότι «με την πιλοτική αξιοποίηση δεδομένων για κινήσεις πιστωτικών καρτών που διασταυρώθηκαν με δηλωθέντα εισοδήματα των κατόχων αποκαλύφθηκαν σημαντικές υποθέσεις αδήλωτων εισοδημάτων καθώς και καταχρηστικές πρακτικές για την παράκαμψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης».

.enikos