Ημερίδα με θέμα: “Νεολιθικό Δισπηλιό” (πρόγραμμα)

«Νεολιθικό Δισπηλιό – Παρουσίαση της πρόσφατης έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERC EXPLO»

 

Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καστοριάς

Ερευνητική Ομάδα Ανασκαφής Δισπηλιού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα που διοργανώνει το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Καστοριάς σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα Ανασκαφής Δισπηλιού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERC EXPLO.

Η ημερίδα, με θέμα: «Νεολιθικό Δισπηλιό – Παρουσίαση της πρόσφατης έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERC EXPLO», απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς και στην τοπική κοινωνία και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 (18:00-21:00) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς – Ενυδρείου Καστοριάς.

Κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα θα είναι ο κ. Κώστας Κωτσάκης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής Ανασκαφής Δισπηλιού και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERC EXPLO.

Το ερευνητικό πρόγραμμα ERC EXPLO – Εξερευνώντας τη δυναμική και τις αιτίες της αλλαγής χρήσης της γης κατά την Προϊστορική Εποχή σε μια κοιτίδα της Ευρωπαϊκής γεωργίας (Exploring the dynamics and causes of prehistoric land use change in the cradle of European farming) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζων 2020». Κύριος στόχος του EXPLO είναι η κατανόηση της αρχικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και του παλαιοπεριβάλλοντος στα Νότια Βαλκάνια και τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η βασική μεθοδολογία του περιλαμβάνει συνδυασμό αρχαιολογικών, βιοαρχαιολογικών και παλαιοπεριβαλλοντικών προσεγγίσεων σε λιμναίες θέσεις της Νεολιθικής Εποχής και της Εποχής του Χαλκού.

Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραμμα της επιμορφωτικής ημερίδας.

ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

Παρουσίαση της πρόσφατης έρευνας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERC EXPLO – Εξερευνώντας τη δυναμική και τις αιτίες της αλλαγής χρήσης της γης κατά την Προϊστορική Εποχή σε μια κοιτίδα της Ευρωπαϊκής γεωργίας

Σάββατο 27 Μαΐου 2023 (18:00 – 21:00)

Αίθουσα εκδηλώσεων του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς – Ενυδρείου Καστοριάς

18:00-18:45 «Μια ηλιακή καταιγίδα λύνει τον γρίφο των πασσάλων του Νεολιθικού Δισπηλιού (5.600 π.Χ.)»

Κώστας Κωτσάκης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., Διευθυντής Ανασκαφής Δισπηλιού, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERC EXPLO

18:45-19:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
19:00-19:15 «Γεωργία, κτηνοτροφία και κυνήγι στο Νεολιθικό Δισπηλιό»

Βαλασία Ισαακίδου, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ERC EXPLO, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

19:15-19:30 «Ο υλικός πολιτισμός του Δισπηλιού. Αγγεία, χύτρες και πιθάρια»

Μαρίνα Σωφρονίδου, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας & Ευαγγελία Βούλγαρη, Ε.ΔΙ.Π., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταδιδακτορικές Ερευνήτριες ERC EXPLO

19:30-19:45 Διάλειμμα
19:45-20:00 «Τεχνολογίες της πέτρας: τσεκούρια, μυλόπετρες, ακόνια και στιλβωτήρες από το Νεολιθικό Δισπηλιό»

Τάσος Μπεκιάρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΕRC EXPLO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

20:00-20:15 «Πελεκητά εργαλεία: Τι μαθαίνουμε για τη νεολιθική κοινότητα του Δισπηλιού»

Αγγελική Κήτα, Υποψήφια Διδάκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ερευνήτρια ERC EXPLO

20:15-20:30 «Διασώζοντας το παρελθόν μας. Η συντήρηση των ξύλων και των αγγείων του Νεολιθικού Δισπηλιού»

Carla Blasco-Aguirre, Συντηρήτρια ERC EXPLO

20:30-20:45 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στον Προϊστορικό Λιμναίο Οικισμό Δισπηλιού»

Εκπαιδευτικοί του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς

20:45-21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει!

Με εκτίμηση,

Οι εκπαιδευτικοί του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς