Πρόγραμμα εκδηλώσεων της 24ης Ανθοκομικής Έκθεσης στο Φουντουκλή