Ξεκίνησε η υλοποίηση της μελέτης για την προσθήκη ορόφου και λειτουργική βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

Με τις εργασίες της δειγματοληπτικής γεώτρησης , διαμέτρου περί τα 110 mm και συνολικού βάθους 20 m., ξεκίνησε η υλοποίηση της μελέτης “Προσθήκη ορόφου και λειτουργική

βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς” προϋπολογισμού 1.963.936,87 που εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014-2020”

Με εργατικότητα, διορατικότητα, τεχνοκρατική γνώση και προγραμματισμό υλοποιούμε το νοσοκομείο του αύριο.
Σταθερά Τολμηρά Μπροστά
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ