Νέος αιολικός σταθμός δρομολογείται στην Κλεισούρα Καστοριάς

ÁÑÃÏËÉÄÁ-ÁÉÏËÉÊÏ ÐÁÑÊÏ ÓÔÁ ÄÉÄÕÌÁ ÅÑÌÉÏÍÉÄÁÓ. (Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Ένα νέο έργο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκεται στα σκαριά στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Καστοριά.

Το project αφορά δημιουργία αιολικού σταθμού ισχύος 16,8 MW στη θέση “Πύργος – Ασύρματος” της Δημοτικής Ενότητας Κλεισούρας του Δήμου Καστοριάς.

Στη δεδομένη χρονική στιγμή το έργο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 16/08/2023 από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας σε ότι έχει να κάνει με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου δημιουργίας αιολικού σταθμού στην Καστοριά αναμένεται να φτάσει στα 21 εκατ. ευρώ.

Ο αιολικός σταθμός που θα εγκατασταθεί στη θέση “Πύργος – Ασύρματος” στον Δήμο Καστοριάς, αναμένεται να αποτελείται από τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες (Α/Γ) τύπου V-150 του οίκου Vestas, ονομαστικής ισχύος 4,2MW, με ύψος πυλώνα 105 m και διάμετρο πτερωτής 150 m.

Το πολύγωνο οριοθέτησης του αιολικού σταθμού εκτείνεται σε κορυφογραμμή με υψόμετρο 1257-1542 μ. με μέτριες κλίσεις έως 41%.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, μέσω αυτόνομων μετασχηματιστών ανύψωσης τάσης που θα τοποθετηθούν στην άτρακτο της κάθε Α/Γ, θα μεταφέρεται με υπόγεια γραμμή μέσης τάσης (ΜΤ) σε κτίριο ελέγχου για τις ανάγκες ηλεκτρικής διασύνδεσης των Α/Γ εντός τους πολυγώνου εγκατάστασης (εσωτερική διασύνδεση).

Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την εγκατάσταση των συστημάτων τηλεπίβλεψης, ελέγχου και ασφαλείας, για αποθήκευση και εγκατάσταση χώρων υγιεινής.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) προβλέπεται να αναχωρήσει ανεξάρτητη υπόγεια γραμμή μέσης τάσης (33kV) από το Κτίριο Ελέγχου έως τον αδειοδοτημένο Υποσταθμό (Υ/Σ) ανύψωσης της τάσης 33/150kV στη θέση «ΒΕΡΓΑ» (εξωτερική διασύνδεση).

Εσωτερική Οδοποιία

Εντός του πολυγώνου εγκατάστασης θα γίνουν έργα οδοποιίας συνολικού μήκους 4154 μ.. Ειδικότερα, θα γίνει βελτίωση δύο υφιστάμενων χωματόδρομων συνολικού μήκους 2687 μ. και διάνοιξη τριών νέων οδών και τεσσάρων πλατωμάτων Α/Γ συνολικού μήκους 1467μ.. Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί βελτίωση υφιστάμενων οδών και εκτός του πολυγώνου εγκατάστασης, μήκους 3752 μ. περίπου.

Στις θέσεις ανέγερσης των τεσσάρων (4) ανεμογεννητριών θα γίνει διαμόρφωση επίπεδων πλατειών, μέσου εμβαδού 5641 τ.μ. περίπου, όπου θα εδράζονται τα ανυψωτικά μηχανήματα κατά τη συναρμολόγησή τους.

Ηλεκτρική διασύνδεση

Για την ηλεκτρική διασύνδεση του αιολικού σταθμού με το υφιστάμενο δίκτυο αναμένεται να δημιουργηθεί υπόγειο εσωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) για την ηλεκτρική διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους και με το Κτίριο Ελέγχου, αλλά και της διασύνδεσής τους στον αδειοδοτημένο Υ/Σ «ΒΕΡΓΑ» 33/150kV.

Επί μήκους 9,4 χλμ. η γραμμή ΜΤ θα ακολουθεί αποκλειστικά υφιστάμενους δασικούς δρόμους, χωρίς απαίτηση για νέες διανοίξεις.

Συνολικά η φάση της κατασκευής αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες.

ypodomes.gr