Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Καστοριάς στην πρόσκληση “Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας”

Tροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «2ος κύκλος: Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

 

Αξιότιμη κ Γενικέ

Το Επιμελητήριο Καστοριάς με βάση το θεσμικό του ρόλο και την εξέλιξη της παρακολούθησης της πορείας των υποβολών στην αναφερόμενη πρόσκληση έχει διαπιστώσει μεγάλο αριθμό δυνητικών δικαιούχων οι οποίοι τηρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όμως δεν είναι επιλέξιμες.

 

Στο κεφάλαιο 6 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, άρθρο 2, παράγραφος Γ αναφέρει :  «Ειδικότερα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2021 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2020 που υποβλήθηκε στο έτος 2021.Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών από 01.01.2021 και μετά , ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας της επιχείρησης.»

 

Κύριε γενικέ, πολλές επιχειρήσεις της γούνας και κυρίως πολύ μικρές έχουν αρκετούς δευτερεύοντες ΚΑΔ για την συμπλήρωση του εισοδήματος τους. Το έτος 2020 ( πανδημία Κορονοϊού (COVID-19)) οι πωλήσεις γουναρικών εξανεμίστηκαν και οι παραγγελίες ακυρώθηκαν. Στις συνθήκες lockdown που επιβλήθηκαν παγκοσμίως δεν υπήρχαν πωλήσεις γουναρικών.  Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι οι δευτερεύοντες ΚΑΔ των επιχειρήσεων να υπερισχύουν του κυρίου και με αυτόν τον τρόπο αδίκως να αποκλείονται από το πρόγραμμα.

Ζητούμε την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με την απαλοιφή της παραγράφου και την αντικατάσταση της «ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας της επιχείρησης». Πιστεύουμε ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα, διότι στο ίδιο Άρθρο για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη το 2021 ο έλεγχος γίνεται με βάση τον κύριο ΚΑΔ

 

Επιπρόσθετο πρόβλημα είναι οι άδειες λειτουργίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Από την άλλη μεριά όμως πολλά εργαστήρια παραγωγής γούνας έχουν κάνει την έναρξη τους πριν την δεκαετία του 90, εποχή στην οποία δεν απαιτούνταν η άδεια λειτουργίας και Συνεπώς λειτουργούσαν καθόλα νόμιμα.

Ζητούμε για αυτές τις επιχειρήσεις να εξαιρεθεί η άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση ότι η έναρξή τους έχει γίνει σε εποχή η οποία αυτή δεν απαιτούνταν.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος
Καραταγλίδης Χαράλαμπος

Πίνακας κοινοποίησης

  • Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα
  • Βουλευτή Ν.Δ. Καστοριάς κα. Μαρία Αντωνίου
  • Πρόεδρο Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας κ. Τσούκα Άκη
  • Πρόεδρο Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. Καστοριάς κα. Βασιλική Παπακωνσταντίνου