ΔΕΗ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300 προσλήψεις

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 300 θέσεις στη ΔΕΗ. Η διαδικασία των αιτήσεων για τις συγκεκριμένες προσλήψεις θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ανακοίνωσε την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Η διαδικασία των προσλήψεων μέσω της προκήρυξης, θα βρίσκεται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Παράρτημα

Παράτημα χειρισμού Η/Υ

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση: