Εκδήλωση μνήμης στο μαρτυρικό χωριό Γέρμα

Εκδήλωση μνήμης στο μαρτυρικό χωριό Γέρμα