Έρχεται το εξοικονομώ με… «μοντέλο» επιδόματος θέρμανσης

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα υποστεί ριζικές αλλαγές στους επόμενους κύκλους, έχοντας διαφορετικά επίπεδα επιδοτήσεων ανάλογα με την περιοχή και το ΤΚ, όπως λειτουργεί το επίδομα θέρμανσης.

Οι χαρακτηριστικές αυτές αλλαγές για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση ενός μοντέλου επιδότησης θέρμανσης που θα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χρηματοδότηση στους επόμενους κύκλους δεν θα εξαρτάται πλέον από εκτεταμένες γεωγραφικές ζώνες, αλλά θα βασίζεται σε παρόμοια πρότυπα με το επίδομα θέρμανσης, όπου κάθε περιοχή θα έχει τους δικούς της προσαρμοσμένους συντελεστές.

Επιπλέον, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν σταδιακές αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προγράμματος «Εξοικονομώ», με στόχο να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.

Ο κ. Σκυλακάκης επισήμανε ότι η οικονομική απόδοση των μέτρων εξοικονόμησης διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στον βορρά και τον νότο της χώρας, και η αλλαγή του προγράμματος θα λαμβάνει υπόψη αυτές τις διαφορές, προσαρμόζοντας τα μέτρα ανάλογα.

Ο υπουργός χαρακτηριστικά είπε: «σταδιακά θα αλλάζουμε τα χαρακτηριστικά του Εξοικονομώ έτσι ώστε να αποκομίζουμε- από την εμπειρία που έχουμε και από τις ανάγκες που έχουμε- πληροφόρηση.

Διότι έχουμε διάφορα πράγματα στο σύστημα της εξοικονόμησης. Το βασικό είναι ότι η εξοικονόμηση έχει τελείως διαφορετική οικονομική απόδοση στον βορρά σε σχέση με τον νότο. Και θα πρέπει τα εξοικονομώ να προσαρμόζονται αναλόγως».