Πρόγραμμα επισκέψεων Νίκου Βανόπουλου την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023