«Προκήρυξη κενών θέσεων του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς σχολικού έτους 2023-2024»

Προκηρύσσουμε για το σχολικό έτος 2023-2024, , τρείς (3) θέσεις στη Β΄
Γυμνασίου, πέντε (5) θέσεις στη Γ΄ Γυμνασίου, τέσσερεις (4) θέσεις στην Α΄ Λυκείου,
δεκαοκτώ (18) θέσεις στη Β΄ Λυκείου και δέκα (10) θέσεις στη Γ΄ Λυκείου.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 08:30.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς
έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ