ΑΣΕΠ: Σε ποιο στάδιο βρίσκονται 24 προκηρύξεις (λίστα)

ΑΣΕΠ: Το στάδιο στο οποίο βρίσκονται 24 προκηρύξεις τις οποίες επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή αποτυπώνει η aftodioikisi.gr.

 

Πρόκειται μεταξύ άλλων για 5 υπό έκδοση προκηρύξεις καθώς και 18 για τις οποίες αναμένονται αποτελέσματα:

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ (5)

 • Επεξεργασία του πίνακα πλήρωσης θέσεων κατηγορίας ΠΕ που έχουν εγκριθεί με τον προγραμματισμό προσλήψεων ετών 2022 και 2023 (Β΄ Στάδιο στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Γ/2022). Αποστολή αποσπάσματος του σχεδίου της προκήρυξης για παρατηρήσεις στους φορείς.• Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση τριάντα μίας (31) θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας στις Εθνικές Βιβλιοθήκες, για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ΠΕ κατηγορίας του Υπουργείου Εσωτερικών και για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας του ΕΚΔΔΑ, για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΥΕ κατηγορίας της Ακαδημίας Αθηνών, για την πλήρωση (μίας) 1 θέσης ΔΕ κατηγορίας της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης, για την πλήρωση (μίας) 1 θέσης ΠΕ κατηγορίας της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου & Βιάννου, για την πλήρωση (δύο) 2 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για την πλήρωση (οκτώ) 8 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την πλήρωση (μίας) 1 θέσης ΠΕ κατηγορίας της Ι.Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου, για την πλήρωση (μίας) 1 θέσης ΠΕ κατηγορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ΠΕ κατηγορίας του ΕΛΓΑ, για την πλήρωση μιάς (1) θέσεως ΠΕ Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων του ΕΟΜ, για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας του ΕΚΟΜΕ (άρθρο 28 του ν. 4765/2021). (4Κ/2023) Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο.

  • Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι έξι (126) θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στα Καταστήματα Κράτησης όλης της χώρας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και για την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 28 του ν. 4765/2021). Αποστολή για συμφωνία στους φορείς.

  • Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα τεσσάρων (74) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων , σαράντα οκτώ (48) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (Υπουργείο Οικονομικών), στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων-Ε.Ε.Τ.Τ. (Ανεξάρτητη Αρχή) και στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Υπουργείο Δικαιοσύνης) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4765/2021. Αποστολή για συμφωνία στους φορείς .

  • Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα τεσσάρων (14) θέσεων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τράπεζα Ελλάδος. Αποστολή για συμφωνία στο φορέα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (13)

 

 • Προκήρυξη 7Κ/2019 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τους πίνακες επιλαχόντων, τριάντα έξι (36) θέσεωντακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ, σε εποπτευόμενους φορείς πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας καιΚοινωνικών Υποθέσεων. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.• Προκήρυξη 8Κ/2020 (ΦΕΚ 36/τ.ΑΣΕΠ/11.12.2020) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τον πίνακα επιλαχόντων τακτικού προσωπικού, μίας (1) θέσης του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στον Συνήγορο του Καταναλωτή και μίας (1) θέσης του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 3Κ/2021(ΦΕΚ 18/τ.ΑΣΕΠ/2021), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, από τον πίνακα επιλαχόντων τακτικού προσωπικού, τεσσάρων (4) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού Προξενικού και δεκατριών (13) θέσεων κλάδου ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

 • Προκήρυξη 6Κ/2022 (ΦΕΚ 57/τ.ΑΣΕΠ/11.8.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μεταξύ άλλων, πενήντα εννέα θέσεων (59) θέσεων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έξι (6) θέσεων Τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Πράσινο Ταμείο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» (άρθρο 28 του ν.4765/2021). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.• Προκήρυξη 7Κ/2022 (ΦΕΚ 60/τ.ΑΣΕΠ/31.8.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μόνιμου προσωπικού, τετρακοσίων ενενήντα τριών (493) θέσεων κατηγορίας ΠΕ, δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών (2.253) θέσεων κατηγορίας ΤΕ και εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (974) θέσεων κατηγορίας ΔΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας (άρθρο 28 του ν.4765/2021). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 8Κ/2022 (ΦΕΚ 67/τ.ΑΣΕΠ/14.10.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών

  Υποθέσεων) και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 9Κ/2022 (ΦΕΚ 78/τ.ΑΣΕΠ/07.12.2022) για την πλήρωση εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (άρθρο 28 του ν.4765/2021). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ & ΤΕ για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 10Κ/2022 (ΦΕΚ 80/τ.ΑΣΕΠ/21.12.2022) για την πλήρωση εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο ΝΙΜΤΣ (άρθρο 28 του ν.4765/2021). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 6Ε/2021 πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΕΕΠ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέσηεργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων που εμφανίζονται στους πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, προκειμένου οι Επιτροπές Επιλογής να προβούν στην ανάρτηση των προσωρινών ή και οριστικών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 7Ε/2021 για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΕΕΠ του Υπουργείου Οικονομικών. Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων όπως εμφανίζονται στους πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, προκειμένου οι Επιτροπές Επιλογής να προβούν στην ανάρτηση των προσωρινών ή και οριστικών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 1Ε/2022 για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ΕΕΠ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,. Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων που εμφανίζονται στους πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, προκειμένου η Επιτροπές Επιλογής να προβεί στην ανάρτηση των προσωρινών ή και των οριστικών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 2Ε/2022 (ΦΕΚ 71/τ.ΑΣΕΠ/11.11.2022) για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων ΕΕΠ στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και μίας (1) θέσης ΕΕΠ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κ.Υ)(άρθρο 31 του ν. 4765/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων που εμφανίζονται στους πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων, προκειμένου οι Επιτροπές Επιλογής να προβούν στην ανάρτηση των προσωρινών ή και των οριστικών αποτελεσμάτων.

  • Προκήρυξη 1Ε/2023 (ΦΕΚ 9/τ.ΑΣΕΠ/16.3.2022), για την επιλογή είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ.), με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν. 4765/2021. Έλεγχος δικαιολογητικών των υποψηφίων, που εμφανίζονται στο Πίνακα κατάταξης, προκειμένου η Επιτροπή Επιλογής να προβεί στην ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5)

 • Προκήρυξη 1Γ/2022 (ΦΕΚ 9/ τ. ΑΣΕΠ/25.02.2022) για την πλήρωση πεντακοσίων εξήντα πέντε (565) κενών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην ΑΑΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.5027/2023. Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ και ΤΕ.
 • Προκήρυξη 2Κ/2019 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα επτά (457) θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ κατηγορίας, κατόπιν των υπ΄ αριθ. 192 και 193/2021 Αποφάσεων του ΣτΕ. Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
 • Προκήρυξη 2Κ/2022 (ΦΕΚ 8/τ.ΑΣΕΠ/23.2.2022), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων στις κατηγορίες ΔΕ & ΥΕ. Αυτεπάγγελτος και κατ΄ ένσταση έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.• Προκήρυξη 3Κ/2022 (ΦΕΚ 37/τ.ΑΣΕΠ/28.6.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ – πρώην ΑΔΙΠ), στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021. Αυτεπάγγελτος και κατ΄ ένσταση έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ.

  • Προκήρυξη 4Κ/2022 (ΦΕΚ 36/τ.ΑΣΕΠ/28.6.2022) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν δέκα οκτώ (118) θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ και ΤΕ στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτεπάγγελτος και κατ΄ ένσταση έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων κατηγορίας ΤΕ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Προκήρυξη 1ΓΒ/2023 (ΦΕΚ 24/τ.ΑΣΕΠ/9-8-2023) για την πλήρωση εκατόν σαράντα μία (141) θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) (Β΄ Στάδιο στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Γ/2022): α) Μηχανογραφικός έλεγχος αιτήσεων υποψηφίων και οριστικοποίηση αρχείου ανά κατηγορία, κλαδο και ειδικότητα, β) Αυτεπάγγελτος έλεγχος αιτήσεων υποψηφίων και γ) Υλοποίηση μεταβολών στο ΟΠΣ

 

aftodioikisi.gr