Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Γούνας Δυτικής Μακεδονίας

Η Μ.Α.Ε. Συνδέσμου Γουνοποιών Προφήτης Ηλίας Α.Ε. έχει εγκαταστήσει στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας σύστημα φωτοβολταϊκών net metering ώστε να παρέχεται αυτονομία και μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση  ηλεκτρικού ρεύματος.
Συνεπώς, πέρα από το γεγονός ότι το Εκθεσιακό Κέντρο ανήκει στην ιδιοκτησία  του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», η Διοίκηση με  την επένδυση αυτή, μειώνει κατά πολύ το υπέρογκο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτούνταν για τη λειτουργία του κτηρίου καθόλη τη διάρκεια  του έτους αλλά και κατά τη διάρκεια των εκθεσιακών γεγονότων που θα  πραγματοποιούνται εκεί!