Επαγγελματίες με τεράστιους τζίρους και κέρδη… μηδέν

Βενζινάδικα, περίπτερα αλλά και χειρουργοί και καταστηματάρχες εμφανίζουν μεγάλα έσοδα. Πρακτικά, όμως, δεν φορολογούνται καθώς εμφανίζουν οριακά ή και καθόλου κέρδη.

Περιπτώσεις που δείχνουν να κρύβουν ακραία φοροδιαφυγή εντόπισαν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, κατά την επεξεργασία των δηλώσεων ελεύθερων επαγγελματιών. Μεταξύ άλλων:

  • Επαγγελματίας με βενζινάδικό και τζίρο 509.300 € μέχρι σήμερα δήλωνε μηδενικά κέρδη, είχε μηδενικό φόρο και πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ. Ιδρύθηκε το 2013 και δεν έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης, το φορολογητέο του εισόδημα ανέρχεται σε 12.012 € και ο φόρος θα ανέλθει σε 1.342,64 €. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση ύψους 692,64 € σε σχέση με το ποσό που πλήρωνε μέχρι σήμερα.
  • Επαγγελματίας με κατάστημα ψιλικών ειδών με τζίρο 353.018 € μέχρι σήμερα δήλωνε μηδενικά κέρδη, είχε μηδενικό φόρο και πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 650 €. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έγινε το 1989. Με το νέο σύστημα φορολόγησης, το φορολογητέο του εισόδημα θα ανέλθει σε 19.165 € (14.196 € + 35% προσαύξηση ΚΑΔ) και ο φόρος σε 2.916 €. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 2.266,21 €.
  • Γιατρός χειρουργός με τζίρο 133.343 € μέχρι σήμερα δήλωνε μηδενικά κέρδη, είχε μηδενικό φόρο και πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 650 €. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έγινε το 2014 και δεν έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα θα ανέλθει σε 24.024 (12.012 € +100% προσαύξηση ΚΑΔ) και ο φόρος σε 4.226,72 €. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 3.576,72 €.
  • Επιχειρηματίας με πρακτορείο ΠΡΟΠΟ με τζίρο 69.379€ μέχρι σήμερα δήλωνε μηδενικά κέρδη, είχε μηδενικό φόρο και πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 1.250 €. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έγινε το 2014 και έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα θα ανέλθει σε 21.665 (12.012 € + 4.035 € προσαύξηση 10% μισθοδοσίας + 35% προσαύξηση ΚΑΔ) και ο φόρος σε 3.566 €. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 2.316 €.
  • Επιχειρηματίας με κατάστημα οπτικών ειδών με τζίρο 63.723 € μέχρι σήμερα δήλωνε 9.973 € κέρδη, είχε μειώσεις φόρου 898 € και ο φόρος του ήταν μηδενικός. Πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 650 €. Η έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έγινε το 2010 και έχει υπαλλήλους. Με το νέο σύστημα φορολόγησης το φορολογητέο του εισόδημα θα ανέλθει σε 18.713 (13.104€ + 757€ προσαύξηση 10% μισθοδοσίας + 35% προσαύξηση ΚΑΔ) και ο φόρος σε 2.817 €. Ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει αύξηση 2.167 €.

euro2day.gr