Μετεκλογική «βόμβα» στο Δήμο Αμυνταίου: Εκλογικό κόλλημα με οκτώ νεοεκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους

«Για Ασυμβίβαστο Λόγω Χρεών», με βάση στον νόμο 4804/2021, άρθρο 11

Μετεκλογική βόμβα ξέσπασε τα τελευταία 24ωρα στο Δήμο Αμυνταίου, όπου σύμφωνα με καλά διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες υπάρχει εκλογικό κόλλημα με οκτώ (8) νεοεκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, στις πρόσφατες εκλογές του Οκτωβρίου.

Το νομικό κόλλημα έγκειται στον Νόμο 4804/2021, άρθρο 11 που αφορά στο «Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών», και συγκεκριμένα για οφειλές που υπερβαίνουν άνω των τριακοσίων ευρώ. Όπως ορίζει ο νόμος, το ασυμβίβαστο αφορά τόσο σε δημάρχους, όσο και σε δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους ή προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι «όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος»

Όπως ορίζει ο νομοθέτης, ο οφειλέτης οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του.

Το εν λόγω ζήτημα έχει φέρει αναστάτωση στο Αμύνταιο με το θέμα να ερευνά η αρμόδια υπηρεσία. Θα πρέπει να αναφερθεί πως το θέμα αναδείχθηκε κατόπιν υπηρεσιακών ελέγχων για την ανακήρυξη των μελών του νέου δημοτικού συμβουλίου. Όταν αναδείχθηκε, υπήρξε και μια ένσταση από επιλαχόντα δημοτικό σύμβουλο (σ.σ. τον κ. Χατζητιμοθέου επιστολή πιο κάτω), ο οποίος ήθελε να διευκολύνει την κατάσταση.

Να τονιστεί πως από τους οκτώ, οι 6 δημοτικοί σύμβουλοι είναι του συνδυασμού του κ. Λιάση και οι 2 της κ. Γιαννιτσοπούλου. Τώρα, μένει να φανεί τι έχει να πει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δ. Μακεδονίας, σχετικά με τη νομιμότητα της ανακήρυξης και τη σωστή σύνθεση του επόμενου Δ.Σ., βάση του τι ορίζει η νομοθεσία.

Τέλος, σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι οι οφειλές πληρώθηκαν αλλά μετά την προθεσμία που όριζε ο νόμος.

Για το θέμα έκανε τοποθέτηση και ο Δημοτικός Σύμβουλος Χατζητιμοθέου Ιωάννης, σημειώνοντας τα εξής: «Αγαπητοί συμπολίτες, Από το 2014 μέχρι και σήμερα, έχω την τιμή να υπηρετώ την Αυτοδιοίκηση στον Δήμο Αμυνταίου. Οι συμπολίτες μου, με την εμπιστοσύνη που μου παραχώρησαν με την ψήφο τους, με τίμησαν επιλέγοντάς με να συνεχίσω από τη θέση της Αντιπολίτευσης, ως Δημοτικός Σύμβουλος. Τις τελευταίες μέρες, έχει προκύψει ένα θέμα νομοθετικό για το οποίο δεν είχα ενημέρωση. Πρόκειται για τον νόμο 4804/2021, άρθρο 11. Αναλαμβάνω την ευθύνη ότι δεν γνώριζα τον συγκεκριμένο νόμο και δεσμεύομαι να εναρμονιστώ πλήρως με την απόφαση του Επόπτη ΟΤΑ. Είναι απαραίτητος ο σεβασμός και η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ομαλή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Τι αναφέρει το επίμαχο άρθρο

«Άρθρο 11
Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών
  1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, όποιοι είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κοινωφελών επιχειρήσεων και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) αυτού, καθώς, επίσης, και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία συμμετέχει ο οικείος δήμος, εφόσον η συνολική οφειλή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
  2. Αν οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακήρυξή του. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αυτεπαγγέλτου ελέγχου όλων των ανακηρυχθέντων, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.
  3. Αν δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας καταστεί μετά από την εκλογή του οφειλέτης του οικείου δήμου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1, οφείλει να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, αφότου η βεβαίωση της οφειλής καταστεί οριστική και λάβει γνώση αυτής ή, αν ασκηθούν ένδικα βοηθήματα, αφότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Αν η οφειλή δεν εξοφληθεί ή δεν ρυθμιστεί εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα. Η οικεία οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον Επόπτη Ο.Τ.Α. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Επόπτη Ο.Τ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της μη εξόφλησης ή μη ρύθμισης της οφειλής από την οικονομική υπηρεσία.»
e-ptolemeos.gr