Πότε καταργείται το τέλος επιτηδεύματος: Οι «τυχεροί» που το γλυτώνουν από φέτος

Αρχής γενομένης από τα φετινά εισοδήματα – τα οποία θα δηλωθούν το 2024 – αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης για 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες: Tο σύστημα που φέρνει πρόσθετους φόρους 1.444 ευρώ κατά μέσο όρο για 473.000 φορολογούμενους, ποιοι «γλύτωσαν» από το τέλος επιτηδεύματος

Σημαντικές αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο μεταξύ άλλων θεσπίζει και σύστημα… πέντε ταχυτήτων για το τέλος επιτηδεύματος.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται, για όσους δηλώνουν πραγματικά εισοδήματα υψηλότερα από την ελάχιστη αμοιβή, θα εφαρμοστεί άμεσα, από το 2024 μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50%. Αντίθετα, όσοι δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από την ελάχιστη αμοιβή, θα έχουν μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 25%.

Το τέλος επιτηδεύματος θα καταργηθεί για όλους τους επαγγελματίες σε ορίζοντα διετίας δηλαδή το 2025.

Πιο αναλυτικά, στα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2024 υπάρχει πρόβλεψη για τις εξής αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος:

 • 487,50 ευρώ αντί 650 ευρώ: Μειωμένο κατά 25% θα είναι το τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που θα δηλώσουν φορολογητέα εισοδήματα μικρότερα από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.
 • 325 ευρώ αντί 650 ευρώ: Μειωμένο κατά 50% θα είναι το τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις που θα εμφανίζουν φορολογητέα εισοδήματα μεγαλύτερα από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.
 • 800 έως 1.000 ευρώ: Αφορά τις επιχειρήσεις (ΙΚΕ, ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ κ.λπ.).
 • 650 ευρώ: Αφορά επαγγελματίες που αμείβονται με «μπλοκάκι» και εξαιρούνται από τα τεκμήρια.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Ποιοι γλυτώνουν φέτος τα τέλος επιτηδεύματος

Από την πληρωμή του τέλους απαλλάσσονται το 2024:

 • Επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ που αύξησαν το 2023 τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 3/12 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
 • Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 • Επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής τους. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
 • Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 • Οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων.
 • Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος – παραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.81.10.01 «Λιανικό εμπόριο ὁ τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού πωλητή, σε υπαίθριους η πάγκους και αγορές» και 47.89.10.01«Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού – πωλητή, σε υπαίθριους 3 πάγκους και αγορές».
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί εργαζομένων, αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, σχολικοί συνεταιρισμοί.
 • Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια

https://www.dnews.gr/eidhseis/oikonomia/450280/pote-katargeitai-to-telos-epitideymatos-oi-tyxeroi-pou-to-glytonoun-apo-fetos?fbclid=IwAR2PiNuI_j5tfctwF-AJtmbahT5SgksG5iwfM7TdOj2BTDC_SLoOwzIVhjY