Οι νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νεστορίου

Εν όψει της νέας περιόδου και της νέας σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος  ορίζει ως αντιδημάρχους για το 2024 τους κάτωθι:

Α) Ιωάννα Νταούτη
Β) Αργύρη Κεραμάρη
Γ) Γεώργιο Καραβασίλη
Δ) Στυλιανό Μπαμπούλη
Τους μεν τρεις πρώτους μετ΄ αποδοχών τον δε τέταρτο άνευ.

Προτείνει δε ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την Ανδρομάχη Σουκαλοπούλου.