Πανελλήνιες 2024: Οι συντελεστές που καθορίζουν τις βάσεις

Έρχονται αλλαγές στις βάσεις εισαγωγής (ΕΒΕ) για τις Πανελλήνιες 2024, οι οποίες ανακοινώθηκαν χτες από το Υπουργείο Παιδείας, τι αλλάζει με τους συντελεστές.

Τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλήνιες 2024 και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές ΕΒΕ ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί μετά από πρόταση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024.

Οι συντελεστές αφορούν στην εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Η ΕΒΕ θα μεταβάλλεται κάθε χρόνο και προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων κάθε επιστημονικού πεδίου πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή που ορίζει κάθε τμήμα ΑΕΙ. Οι συντελεστές αυτοί κυμαίνονται από 0,80 έως 1,20.

Αν για παράδειγμα ο μέσος όρος των βαθμολογιών των υποψηφίων ενός Πεδίου είναι 11,56, η ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται, αν ο συντελεστής εισα-γωγής σε μια σχολή είναι λ.χ. 0,80, είναι 11560×0,80=9.248 μόρια. Επομένως στη σχολή αυτή δεν μπορεί να εισαχθεί κανένας με λιγότερα μόρια.

Δείτε αναλυτικά τους συντελεστές που καθορίζουν τις βάσεις εισαγωγής:

[pdf-embedder url=”https://www.kastorianiestia.gr/wp-content/uploads/2023/12/2023_12_6_Φ_251_139828_Α5_ΥΑ_Τροποποίηση-Εκ_νέου_συγκέντρωση_Συντελεστών_ΕΒΕ_2024-1.pdf” title=”2023_12_6_Φ_251_139828_Α5_ΥΑ_Τροποποίηση-Εκ_νέου_συγκέντρωση_Συντελεστών_ΕΒΕ_2024″]