Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση αποφάσεων πρακτικού 28ης συνεδρίασης 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Έγκριση 7ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4.           Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ/κού Συμβουλίου ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ
5.           Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) στα Κοιμητήρια του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων, στην Κοινότητα Καστοριάς. –   Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου

–   Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6.           Διατύπωση σύμφωνης γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση γραμματοθυρίδων στις Κοινότητες, Δισπηλιού, Μεσοποταμίας και οικισμού Κολοκυνθούς αυτής, του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Στ. Φουλιρά

7.           Έγκριση παραχώρησης της διαχείρισης της «Σπηλιάς του Δράκου» από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» στη Μονομετοχική Δημοτική Επιχείρηση «ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.». Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Στ. Φουλιρά

8.           Λήψη απόφασης για την  απευθείας εκμίσθωση ή μη, τμήματος του Ο.Τ. 227 στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Στ. Φουλιρά

9.           Συγκρότηση επιτροπών για τη διοργάνωση καρναβαλικών εθίμων στις Κοινότητες Κλεισούρας, Λιθιάς, Μακροχωρίου, Κορησού, Μαυροχωρίου, Τοιχιού και Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Αθ. Ρήμου

10.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 14494/03-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012421972) σύμβασης για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς 10/ΜΗΝΟΥ. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής                   προμηθειών & υπηρεσιών
11.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 54236/19-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011840501) σύμβασης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό. Κοινό πρακτικό επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής                   προμηθειών & υπηρεσιών
12.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 3055/29-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011928083) σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων (ειδών παντοπωλείου και κατεψυγμένων ειδών). Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής                   προμηθειών & υπηρεσιών
13.       Έγκριση τροποποίησης – παράτασης ισχύος της υπ’ αριθ. 377/27-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011945217) σύμβασης για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και κατεψυγμένων ειδών. Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής                   προμηθειών & υπηρεσιών
14.       Λήψη απόφασης για καταστροφή – ανακύκλωση ικανού αριθμού αντικειμένων που δεν έχουν αξία. –   Εισήγηση Δ/νσης

Οικον/κών Υπηρεσιών

– Πρακτικό Επιτροπής

15.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ ΤΟΙΧΙΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
16.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
17.       Λήψη απόφασης επεκτάσεων Φ.Ο.Π. (Φωτισμός Οδών & Πλατειών) στις Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
18.       Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Συμβούλιο Στήριξης του 1ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Καστοριάς. Έγγραφο Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Κίμων Μηταλίδης