Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα σχολεία του Δήμου Νεστορίου

Λόγω των επικρατουσών συνθηκών ψύχους και κατόπιν απόφασης του Δημάρχου,

κατά την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 τα μαθήματα σε όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Νεστορίουθα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα.

(αντί στις 08.15πμ στις 09.15πμ)