Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00, εκλέχθηκε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύρου Ιωάννα
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δούκης Χρυσόστομος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στεργίου Χρήστος
Στην ίδια συνεδρίαση, εκλέχθηκαν -όπως ορίζει η νομοθεσία- τα 8 (οκτώ) από τα 9 (εννέα) μέλη, που απαρτίζουν τη Δημοτική Επιτροπή.
Σημειώνεται, ότι στην παραπάνω επιτροπή Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος ή ο ορισμένος από αυτόν Αντιδήμαρχος.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά μέλη
1. Τσανούσας Κωνσταντίνος του Βασιλείου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
2. Βασιλειάδης Ευστάθιος του Δημητρίου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
3. Ρήμος Αθανάσιος του Δημητρίου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
4. Στυλιάδης Δημήτριος του Αθανασίου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
5. Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
6. Γρηγοριάδης Γρηγόριος του Θεοδοσίου από το συν/σμό «ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
7. Τσούκας Απόστολος του Στεργίου από το συν/σμό «ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΖΙ»
8. Αναστασίου Θωμάς του Βασιλείου από το συν/σμό «ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
Αναπληρωματικά μέλη
1. Γκόγκας Ιωάννης του Θεοδώρου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
2. Δοκόπουλος Πέτρος του Γεωργίου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
3. Ζήσης Λάζαρος του Χρήστου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
4. Λίτσκας Διονύσιος του Σταύρου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
5. Λιάμης Θεόδωρος (Άκης) του Δημητρίου από το συν/σμό «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ»
6. Παυλάκης Δημήτριος του Σωκράτη από το συν/σμό «ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΖΙ»
7. Ευαγγέλου Παντελής του Κωνσταντίνου από το συν/σμό «ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
8. Καράτζιος Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου από το συν/σμό «ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΡΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»