15ο Σύνταγμα Πεζικού: Μνημόσυνο για τους υπέρ πατρίδας πεσόντες

Το 15ο Σύνταγμα Πεζικού ενημερώνει ότι:

Την 09 Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο (ΠΡΩΤΟ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ) και ώρα 11:00, θα τελεστεί στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Καστοριάς ετήσιο μνημόσυνο για τους νεκρούς που
έπεσαν υπέρ της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας, στους αγώνες
του Έθνους.

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας