ΑΑΔΕ: Έλεγχοι στους πάντες και τα πάντα – Στο στόχαστρο και οι εφοριακοί

Τα ΕΛΚΕ θα ελέγχουν στο εξής και εφοριακούς

Διευρύνεται η ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων Αττικής και Θεσσαλονίκης σε όλη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα παίρνουν το «πράσινο φως» για εσωτερικούς ελέγχους στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ειδικά όσων «εμπλέκονται» με τον μεγάλο πλούτο.

Συγκεκριμένα, η γενική ελεγκτική αρμοδιότητα των ΕΛΚΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης εφεξής επεκτείνεται και σε φορολογουμένους που υπάγονται σε ΔΟΥ αρμοδιότητας άλλου ΕΛΚΕ, του ίδιου νομού, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού, που έχει στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Από την άλλη πλευρά, τα εν λόγω ΕΛΚΕ αποκτούν στο εξής τη δυνατότητα να ελέγχουν όλους τους υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ακόμη και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο όμως με τη σειρά του μπορεί και αυτό να περνά από «κόσκινο» τους υπόλοιπους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ούτως ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά το ελεγκτικό έργο.

Αυτοματοποιημένα η ανάθεση ελέγχου

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η ανάθεση υποθέσεων ελέγχου στα ΕΛΚΕ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης θα γίνεται αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου, που θα λαμβάνει υπόψη το πλήθος των ελεγκτών στα ΕΛΚΕ και την κατηγορία των προς διενέργεια ελέγχων.

Θα πρέπει, πάντως, να αναφερθεί ότι, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, διατηρούνται σε ισχύ ορισμένες ειδικές ελεγκτικές αρμοδιότητες των ΕΛΚΕ στις περιπτώσεις, για τις οποίες, λόγω της φύσης τους, ο έλεγχος απαιτείται να διενεργείται από συγκεκριμένο ΕΛΚΕ, όπως π.χ. έλεγχοι επιστροφών φόρου όταν απαιτείται αυτοψία, έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου, υποθέσεις φορολογίας πλοίων, έλεγχοι σε εγγεγραμμένους σε ειδικά καθεστώτα του Κώδικα ΦΠΑ, έλεγχοι σε πρόσωπα αλλοδαπής στα οποία έχει αποδοθεί ΑΦΜ οίκοθεν, αλλά και έλεγχοι υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Όσον αφορά τις βασικότερες αρμοδιότητες ενός ΕΛΚΕ, πέρα από τον φορολογικό έλεγχο «ύποπτων» φορολογουμένων, είναι η διενέργεια ερευνών για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, αλλά και η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ίδιο στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕΒΕΙΣ (Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης).

Στοχευμένοι έλεγχοι

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι των ΕΛΚΕ επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στα εξής:

 • Στη συμμόρφωση των φορολογουμένων.
 • Στον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.
 • Στη βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΕΛΚΕ, αλλά και στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων.
 • Σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια:
  α) Η αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ ανέρχεται αθροιστικά στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.
  β) Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
  γ) Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ. δ) Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.
 • Σε υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της ΑΑΔΕ. Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι σε όλα τα Τμήματα των ΕΛΚΕ ανήκει και η αρμοδιότητα της διενέργειας του μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την επικράτεια.
  Σε κάθε περίπτωση εξάλλου στην επίτευξη των εν λόγω στόχων συμβάλλει αποφασιστικά το σημαντικότερο ίσως εργαλείο που έχει μπει στην καθημερινότητα επιχειρήσεων και επαγγελματιών, που δεν είναι άλλο από τα ηλεκτρονικά βιβλία. Το γνωστό δηλαδή σε όλους πλέον myDATA, το οποίο έχει καταργήσει στην πράξη τη χειρόγραφη έκδοση παραστατικών και την έχει αντικαταστήσει με την ηλεκτρονική, αφού όλα τα παραστατικά στέλνονται σε πραγματικό χρόνο ή έστω με μία μικρή χρονική υστέρηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, η οποία και μπορεί ανά πάσα στιγμή να προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.

Επιπλέον «εργαλεία»

Η ΑΑΔΕ, πάντως, εμπλουτίζει συνεχώς το «οπλοστάσιό» της στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής και χρησιμοποιεί και άλλα πολύτιμα εργαλεία, όπως το Appodixi, το ElenxisLive, η επικείμενη επέκταση των POS σε όλη την οικονομική δραστηριότητα και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis, έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Όλα τα ανωτέρω, καθώς και αυτά που ετοιμάζονται για το επόμενο χρονικό διάστημα, με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμάται ότι θα σφίξουν ακόμη περισσότερο τον κλοιό γύρω απ’ όλους εκείνους που επιδιώκουν να αποκρύψουν εισοδήματα ή ακόμη χειρότερα να μην αποδώσουν ΦΠΑ, αδίκημα που είναι φοροκλοπή.

naftemporiki.gr