Απογευματινά χειρουργεία: Αναλυτικά το κόστος ανά επέμβαση και η συμμετοχή των ασθενών [πίνακες]

Από 300 έως 2.000 ευρώ θα καταβάλλει ο ασθενής που πρόκειται να χειρουργηθεί σε απογευματινό χειρουργείο δημόσιου νοσοκομείου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, οι επεμβάσεις αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Μαρτίου, θα χρεώνονται ανάλογα με το πόσο σοβαρές είναι, ενώ οι ασθενείς θα πληρώνουν:

Για πολύ μικρή επέμβαση 300 ευρώ, για μικρή 500 ευρώ, για μεσαία 900 ευρώ, για μεγάλη 1.200 ευρώ, για βαριά 1.600 ευρώ και για εξαιρετικά βαριά 2.000 ευρώ.

Κατηγορίες επεμβάσεων και συμμετοχή ασθενών

Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, η επέμβαση καταρράκτη θεωρείται πολύ μικρή ή μικρή επέμβαση και χρεώνεται από το νοσοκομείο με 300 έως 500 ευρώ. Το κόστος της επέμβασης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται σε 800 ευρώ.

Μία βαριά αρθροπλαστική γονάτου ή ισχίου θα χρεώνεται στα απογευματινά ιατρεία με 1.200 έως 1.600 ευρώ, ανάλογα με το εάν είναι μεγάλη ή βαριά. Το κόστος μίας παρόμοιας επέμβασης στον ιδιωτικό τομέα ξεπερνά τις 3.500 ευρώ.

Κόστος επεμβάσεων στο ΕΣΥ και σύγκριση με ιδιωτικό τομέα

Πολυπληθέστερες

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι περισσότερες επεμβάσεις που διενεργούνται σήμερα στα νοσοκομεία είναι οι επεμβάσεις καταρράκτη (18% στο σύνολο) και ακολουθούν η αρθροπλαστική γόνατος (9%), η χολοκυστεκτομή (7%), η επέμβαση αφαίρεσης κρυσταλλοειδούς φακού (5%), η αρθροπλαστική ισχίου (5%), η βουβωνοκήλη (4%) και η αμυγδαλεκτομή (3%).

Αμοιβές προσωπικού

Οι αμοιβές για τα απογευματινά χειρουργεία θα μοιράζονται σε ολόκληρη τη χειρουργική ομάδα (χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, νοσηλευτικό προσωπικό).

Σε μικρές επεμβάσεις, οι χειρουργοί συντονιστές διευθυντές θα λαμβάνουν 550 ευρώ και οι αναισθησιολόγοι 350, στις μεγάλες οι χειρουργοί θα λαμβάνουν 750 ευρώ και στις πολύ μεγάλες επεμβάσεις 1.000 ευρώ.

Στους νοσηλευτές, οι απολαβές θα είναι υψηλότερες από τις αμοιβές στα απογευματινά ιατρεία (πάνω από 10 ευρώ την ώρα).