Εκτός τόπου και χρόνου το Πρόγραμμα «Δίκαιης Μετάβασης» για την Καστοριά!

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν», είναι η αίσθηση που αποκόμισαν όσοι επιχειρηματίες της Καστοριάς έσπευσαν να παρακολουθήσουν την ενημερωτική ημερίδα για το Πρόγραμμα «Δίκαιης Μετάβασης», που πραγματοποιήθηκε την π. Τρίτη στο αμφιθέατρο του Ενυδρείου, με πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην αίθουσα, αποτρεπτικοί για την ένταξη των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα στο θέμα της απασχόλησης, διότι όπως ειπώθηκε από τους διαχειριστές του προγράμματος, «σκοπός των δράσεων αυτών είναι να δοθούν εγγυήσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων ότι θα εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας και θα δημιουργηθούν νέες».

Ενώ μία ημέρα πριν, αλλά και κατά την διάρκεια της ημερίδας, ο  πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μπάμπης Καραταγλίδης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το κατά πόσο οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα, είναι συμβατοί με τα οικονομικά μεγέθη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Καστοριάς.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Καραταγλίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καστοριανής Εστίας, τόνισε ότι: «Το θέμα του προσωπικού βάζει φρένο στις εντάξεις των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό με μια επένδυση της τάξης των 20 – 30 χιλιάδων ευρώ.

Και ενώ κρίνεται ως επιλέξιμη μια τεράστια γκάμα επαγγελματιών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το Πρόγραμμα, δεν μπορούν να ενταχθούν σ’ αυτό. Δηλαδή από την
μια δίνουμε μια πολιτική διάσταση στο θέμα και από την άλλη το αφυδατώνουμε με την προϋπόθεση του προσωπικού»

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα της ημερίδας περιελάμβανε ενημέρωση τόσο για τα δύο προγράμματα που έχουν ξεκινήσει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όσο και τα άλλα τέσσερα που αφορούν τις μικρομεσαίες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, συν το Χρηματοδοτικό Ταμείο
για την Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και τον ενδιάμεσα φορέα διαχείρισης ΕΒΕΠΑΕ. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δύο αυτές δράσεις είναι ο κανονισμός 1056 του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και ο καινούργιος κανονισμός Deminimis. Η συνολική δαπάνη για τις δύο πρώτες δράσεις ανέρχεται στα 50.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από εθνική συμμετοχή.

Για την Καστοριά θα διατεθούν 4.250.000€ για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και 2.000.000€ για υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Στις υφιστάμενες επιχειρήσεις υπάγονται αυτές που έχουν κάνει έναρξη λειτουργίας πριν από την 1 Ιανουαρίου 2021 και νέες αυτές που έκαναν έναρξη μετά από αυτή την ημερομηνία.

Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι:
-Η επένδυση να πραγματοποιηθεί σ’ ένα τόπο εγκατάστασης και το επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.
-Να πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού Deminimis
-Να προσκομίσουν πιστοποιητικό διαθεσιμότητας κεφαλαίων τουλάχιστον σε ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού.
-Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και να υπάρχουν δεσμεύσεις για πρόσβαση στην επιχείρηση ατόμων με αναπηρία.