Ο Σύνδεσµος Γουνοποιών Άργους Ορεστικού στηρίζει την Πρωτοβουλία των 120 Γουνοποιών

Ο Σύνδεσµος γουνοποιών Άργους Ορεστικού και Περιχώρων δηλώνει τη συµπαράσταση της
Πρωτοβουλίας των συναδέλφων γουνοποιών που πραγµατοποιήθηκε στο πνευµατικό κέντρο του Άργους Ορεστικού, µε µοναδικό θέµα συζήτησης την µη ένταξη των περισσοτέρων γουνοποιητικών επιχειρήσεων σε κανένα χρηµατοδοτικό πρόγραµµα αποζηµίωσης εξαιτίας του πολέµου Ρωσίας – Ουκρανίας.

Δεν είναι τυχαίο που η συµµετοχή των µελών και του διοικητικού συµβουλίου ήταν καθολική
Θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε αυτές τις προσπάθειες και σαν συνδικαλιστικό όργανο θα
διευκολύνουµε την φιλοξενία των εποµένων προγραµµατισµένων ανοιχτών συνελεύσεων
Δεσµευόµαστε, όπως κάναµε άλλωστε και στην συνάντηση µας µε την κυρία Αντωνίου, ότι θα έχουµε µαζί µας και µέλη της συντονιστικής επιτροπής στις επόµενες συναντήσεις µας σαν φορέας µέχρι να υπάρξει αποτέλεσµα στα δίκαια αιτήµατα των συναδέλφων γουνοποιών.
Θα είµαστε ενωµένοι για το µέλλον του κλάδου και του τόπου µας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ                     ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΣ