Περιφερειακό συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στην Δυτική Μακεδονία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ