Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Δευτέρα 4 Μαρτίου

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα,4 Μαρτίου 2024 καιώρα 17:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.         Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.         Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
3.         Έγκριση παραχώρησης στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, σχολικών αιθουσών για την λειτουργία νέων τμημάτων. Αποφαση Δ.Ε.Π.
4.         Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας, που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ι. Γκόγκα

5.         Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Α. Εμμανουηλίδη
6.         Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης της Ανθοκομικής Εκθεσηςγια το έτος 2024. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε. Εγγλέζου
7.         Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας, για την κάλυψη μέρους εξόδων πολιτιστικής εκδήλωσης. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε. Εγγλέζου
8.         Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καστοριάς στη διεθνή έκθεση Travel Expo Cyprus 2024 καιορισμός αιρετών εκπροσώπων. Εισήγηση Αντιδ/ρχου κ. Ε. Εγγλέζου
9.         Έγκριση επιχορήγησης του Α.Σ. «Καστοριά 1980». Εισήγηση

-Αντ/ρχου κ. Ε.Βασιλειάδη

-Δ/νσηςΚοινωνικής Προστασίας

10.      Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
11.      Εγγραφή φιλοξενούμενων παιδιών στο Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Καστοριάς, πέραν των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, για την περίοδο έως 31-07-2024. Εισήγηση Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής, Τρίτης Ηλικίας, Γνώσης και Δικτύου Βιβλιοθηκών

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ιωάννα Κύρου