Ανακαλούνται χύτρες ταχύτητας

Ανακαλούνται χύτρες ταχύτητος γνωστής εταιρίας καθώς σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υπάρχει κίνδυνος να ξεκολλήσει το πλαϊνό κλείστρο του καπακιού με αποτέλεσμα το καπάκι να μην στηρίζεται σωστά.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η εταιρεία (ΝΕΑ) ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΕ εκτελεί, για προληπτικούς λόγους, πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, των ακόλουθων χυτρών ταχύτητας ΙΖΖΥ, μοντέλα NATURA 4,5Lt, 6Lt, 8Lt &
MULTI SET 4Lt+8Lt:

1. NATURA 4,5Lt,
2. NATURA 6Lt,
3. NATURA 8Lt και
4. MULTI SET 4Lt+8Lt.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η εταιρεία (ΝΕΑ) ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΕ, διαπιστώθηκε ότι στα συγκεκριμένα προϊόντα ενδέχεται, σε διάρκεια χρήσης, να ξεκολλήσει το πλαϊνό κλείστρο του καπακιού με αποτέλεσμα το καπάκι να μην στηρίζεται σωστά. Το πρόγραμμα αφορά στην εθελοντική/προληπτική ανάκληση των κάτωθι περιγραφόμενων προϊόντων που διατέθηκαν μόνον στην ελληνική αγορά, από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως 7 Μαρτίου 2024:

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Χύτρα ταχύτητος

ΜΟΝΤΕΛΟ NATURA 4,5Lt, (213107)

NATURA 6Lt, (213104)

NATURA 8Lt (213103)

MULTI SET 4Lt+8Lt (213106)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ 2223 / 2293 / 2353 / 2333 / 2363 / 2393
/ 2403 / 2413 / 2084 / 2493

Δείτε το κείμενο της ανάκλησης εδώ