Χρέη στη Εφορία: Ποιοι και πώς θα ξανακερδίσουν τις χαμένες ρυθμίσεις

Άλλη μια ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους να επανενταχθούν σε ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών τις οποίες έχουν χάσει δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οι οποίες βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση:

1. Παρέχεται η δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων που είχαν πρακτικά χαθεί προς τη φορολογική διοίκηση με την αποπληρωμή των εκπρόθεσμων δόσεων, όσες και αν είναι αυτές, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν ξανά οι ρυθμίσεις των 72, 100 και 120 δόσεων για τους φορολογούμενους που τις έχασαν επειδή:

  •  δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη.
  •  Δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο που ήταν ενεργή η ρύθμιση.
  •  Δημιούργησαν νέα χρέη καθώς δεν πλήρωναν τις τρέχουσες οφειλές προς το δημόσιο ή δεν εξυπηρετούσαν άλλη ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί.

2. Σε καμία περίπτωση η αναβίωση δεν αφορά ρυθμίσεις που έχουν απωλεσθεί με πράξη του Προϊσταμένου ΔΟΥ.

3. Ανοίγουν ξανά για τους οφειλέτες:

  •  Η ρύθμιση των 100 δόσεων του 2014. Αφορά βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 1η Οκτωβρίου 2014.
  •  Η ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015. Αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 1η Μαρτίου 2015.
  •  Η ρύθμιση των 120 δόσεων του 2019. Αφορά βεβαιωμένες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.
  •  Η ρύθμιση των 72 δόσεων του 2023. Αφορά βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 έως και την 1/2/2023 (ενεργειακή κρίση).

4. Οι φορολογούμενοι για να επανενταχτούν στις ρυθμίσεις που έχασαν θα πρέπει να σπεύσουν να πληρώσουν όλες τις χαμένες δόσεις μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου. Το νομοσχέδιο, θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 8 Απριλίου για να πάρει στη συνέχεια το δρόμο προς τη Βουλή. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τα τέλη Απριλίου οι οφειλέτες που θέλουν να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις θα πρέπει να πληρώσουν όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις. Με την καταβολή των χαμένων δόσεων η ρύθμιση θα παραμείνει ενεργή και οι οφειλέτες θα συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά τις εναπομείνασες δόσεις. Σε περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί μέρος των εκπρόθεσμων δόσεων, τότε οι φορολογούμενοι αρκεί να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό προκειμένου να αναβιώσουν τη ρύθμιση.

5. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια των ανωτέρω ρυθμίσεων, η φορολογική διοίκηση θα προβεί κατά προτεραιότητα στην πίστωση στις δόσεις αυτών των ποσών που προέρχονται από επιστροφές φόρων ή από παρακρατήσεις λόγω έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας.

Νέοι κανόνες

Επίσης με το νομοσχέδιο εξορθολογίζονται οι κανόνες που αφορούν στην απώλεια των ρυθμίσεων. Σήμερα, η μη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ή η καθυστέρηση υποβολής τους ακόμη και για μία ημέρα έχει ως συνέπεια την απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, που, εάν δημιουργηθούν για έστω και μια ημέρα, συνεπάγονται απώλεια της ρύθμισης.

Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των παραπάνω και η τακτοποίηση των οφειλών που δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση εντός 3 μηνών προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια της ρύθμισης.

Πότε διατηρούνται οι ρυθμίσεις

Πιο αναλυτικά, με το νέο σύστημα οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις οφειλών τους εφόσον:

  •  Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Εάν η προθεσμία έχει παρέλθει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να υποβάλουν 5 μήνες μετά, δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου 2024.
  •  Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας καταβολής τους.

ot.gr