Εταιρεία Τουρισμού: Μία σύσκεψη επιπλέον, ποτέ δεν έβλαψε κανένα!!!

Παλαιότερα είχε γίνει θέσφατο στον Δημόσιο τομέα το αξίωμα που έλεγε: «Όταν δεν θέλεις να επιλυθεί ένα ζήτημα, συγκαλείς αμέσως μια σύσκεψη…»!

Και εκεί, μεταξύ τυρού και αχλαδιού, ακούγονται οι πιο… βαθυστόχαστες προτάσεις, οι οποίες, όμως, έχουν τόση σχέση με το υπό συζήτηση αντικείμενο, όση ο φάντης με το ρετσινόλαδο

Αφορμή για το σημερινό σχόλιο, στάθηκε μια ανακοίνωση της Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία ο πρόεδρός της προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού σε σύσκεψη, με στόχο «τον άμεσο και γρήγορο σχεδιασμό δράσεων, σε συ-
νεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου»!

Δηλαδή πριν από τον απροσδιόριστο «σχεδιασμό δράσεων», προσθέτουμε τον «άμεσο και γρήγορο», για να υποδηλώσουμε ότι εμείς εδώ δουλεύουμε και δεν είμαστε σαν τους… προηγούμενους!

Με την διαφορά ότι οι «προηγούμενοι» ήμασταν πάλι εμείς οι ίδιοι, που κάναμε τις ίδιες συσκέψεις, με τα ίδια πάντα… αόρατα αποτελέσματα για τον τουρισμό της Καστοριάς και περιχώρων….

Επομένως μια σύσκεψη παραπάνω, δεν μπορεί να βλάψει κανένα…
Μπορεί, όμως, να δικαιολογήσει τον λόγο ύπαρξης της Εταιρίας Τουρισμού και αυτό είναι που μετράει….

Από τις Γκρίζες Ζώνες της Καστοριανής Εστίας