ΕΤΑΚ: Άσκηση για απεγκλωβισμό ατόμων από κατάρρευση λόγω σεισμού

Την Κυριακή 31/3/2024 το ΕΤΑΚ διεξήγαγε εκπαίδευση με αντικείμενο τον απεγκλωβισμό ατόμων από κατάρρευση λόγω σεισμού. Η εκπαίδευση περιλάμβανε διάνοιξη και στήριξη εισόδων σε κτίριο, καθώς και κάθετη διείσδυση μετά από κοπή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος.
Το ΕΤΑΚ Καστοριάς θα ήθελε τέλος να ευχαριστήσει τα νερά ΑΡΡΕΝΑ για την παροχή εμφιαλωμένων νερών κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.