Εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του Πανεπιστημίου από τον σύλλογο “Μελωδία της Καρδιάς”