“Μητροπόλεως”: Οι καλλιτέχνες της Καστοριάς δηλώνουν παρών!

Η πρωτοβουλία εθελοντισμού “Μητροπόλεως” συστάθηκε έχοντας ως κύριο μέλημα την φροντίδα και την επανασύσταση της οδού Μητροπόλεως, μέσω της τέχνης.

Η οδός, εγκαταλελειμμένη από την αίγλη του παρελθόντος, αποπνέει μία μη αναστρέψιμη επαγγελματική και κατ’επέκταση κοινωνική νηνεμία.

Η ανάγκη για ανατροπή του αισθήματος δυσφορίας που επικρατεί στην οδό μάς ώθησε να απευθυνθούμε στους ιδιοκτήτες των άδειων καταστημάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια σειρά εκθεσιακών χώρων στις αχρησιμοποίητες βιτρίνες της οδού Μητροπόλεως όπου θα φιλοξενούνται έργα τοπικών καλλιτεχνών.

Ξεκινάμε λοιπόν
Οδός Μητροπόλεως, 45, 47 και 49
Τετάρτη 24 Απριλίου
18:00

Σας περιμένουμε όλους!