Πότε μπαίνει το δώρο Πάσχα 2024

Οι εργαζόμενοι μετράνε αντίστροφα για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2024. Πώς υπολογίζεται και μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί.

Το φετινό Δώρο Πάσχα 2024 θα υπολογιστεί βάσει του νέου κατώτατου μισθού των 830 ευρώ που τέθηκε σε ισχύ από την Πρωταπριλιά.

Οι εργαζόμενοι -είτε εργάζονται με πλήρη είτε με μερική απασχόληση- ανεξάρτητα από το αν είναι σε σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αναμένεται να λάβουν και φέτος το δώρο Πάσχα. Το επίδομα των εορτών Πάσχα ισούται με τον μισό μηνιαίο μισθό ή με 15 ημερομίσθια αν ο εργαζόμενος αμείβεται με ημερομίσθιο. Όπως και κάθε άλλη χρονιά, έτσι και φέτος το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, που φέτος πέφτει ανήμερα Πρωτομαγιάς.

Το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη η πληρωμή του Δώρου Πάσχα 2024

Όσον αφορά τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), αυτό δίνεται στο ακέραιο, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2024. Τότε, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το 2024, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος πληρώνεται με μισθό, το δώρο Πάσχα θα αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Σημειώνεται ότι στο διάστημα εργασίας συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσίαζαν νόμιμα από την εργασία τους.

Υπολόγισε το Δώρο Πάσχα

Μπορείτε να υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα 2024 που θα λάβετε πατώντας εδώ https://www.kepea.gr/calc-doro-pasxa.php.

dnews.gr