Βρεφικό γάλα: Κατά του πλαφόν στην τιμή πώλησης προσφεύγει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών

Το πλαφόν στο βρεφικό γάλα είναι αντισυνταγματικό και αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος.

Στο Συμβούλιο της Επικράτειας θα τεθεί επί τάπητος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από την πώληση του βρεφικού γάλακτος.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγε ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών και Ειδικής Διατροφής Ελλάδος» που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα της βρεφικής και παιδικής διατροφής, όπως είναι Nestle, Nymil, Nutrition, Γιώτης, κ.α.

Ο εν λόγω σύνδεσμος υποστηρίζει ότι το πλαφόν που μπήκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αντισυνταγματικό, παραβιάζοντας την επιχειρηματική και οικονομική ελευθερία, τον ελεύθερο ανταγωνισμό, την αρχή ισότητας και τη νόθευση ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά και ότι οι τιμές του πλαφόν είναι αυθαίρετες και κατώτερες του κόστους παραγωγής και διάθεσης. Πέρα από αντισυνταγματικό, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι το πλαφόν αντίκειται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, οι εταιρείες που παράγουν και εμπορεύονται γάλα πρώτης και δεύτερης βρεφικής ηλικίας υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) τα στοιχεία καθορισμού του ύψους του λειτουργικού κόστους προκειμένου να εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι το μεικτό περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης στην κατηγορία αυτή προϊόντων βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών.