Πρακτική άσκηση στην Τράπεζα της Ελλάδος- Αιτήσεις έως 29 Μαρτίου

Ξεκίνησε από σήμερα, Δευτέρα 11 Μαρτίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα είναι εξάμηνη και μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές ΑΕΙ της ημεδαπής (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί). Οι φοιτητές που θα κριθούν επικρατέστεροι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 (ώρα Ελλάδος 17:00).

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι τόσο στο Κεντρικό Κατάστημα της Αθήνας, όσο και σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα της τράπεζας.

Όσοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Τράπεζας μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΕΔΩ.