Σχολικοί Κανονισμοί: Νέο ποινολόγιο μαθητών, νέο πλαίσιο απουσιών, ποινές για κινητά, σε όλα τα σχολεία από Σεπτέμβριο

Μέτρα , τα οποία θα ισχύσουν από Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, στη σημερινή εκδήλωση για τη Σχολική Βία , παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υφυπουργού Ζ. Μακρή.

Ειδικότερα, από Σεπτέμβριο:  

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων / Σεπτέμβριος 2024

Στην αρχή του έτους κοινοποιείται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες και μαθητές, ώστε από
πριν όλοι να γνωρίζουν τους κανόνες, τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες. Παραμένει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του
σχολείου.

 • Οι γονείς με την εγγραφή υπογράφουν ότι έλαβαν γνώση και βεβαιώνουν τη δέσμευση του παιδιού τους και τη δική τους.
 • O Σχολικός Κανονισμός εφαρμόζεται εντός του σχολείου, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του, καθώς και σε όλες
  τις δράσεις, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδρομές/ επισκέψεις/ μετακινήσεις τις οποίες
  διοργανώνει το σχολείο.
 • Εκτός του Εσωτερικού Κανονισμού και των γενικών διατάξεων που διέπουν την λειτουργία των σχολείων της
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων εφαρμόζεται ο νόμος για τα
  ποινικά παραπτώματα.
 • Αυτόματη ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες των παιδιών τους

Ψηφιοποίηση Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια στην προσμέτρηση
απουσιών.

 • Βιβλίο φοίτησης myschool, Αυτόματη μεταφορά στα Ατομικά Δελτία μαθητών myschool.
 • Αυτόματη ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες των παιδιών τους (εφαρμογή eParents).
 • Απαγορεύεται η διαγραφή απουσιών από τον σύλλογο διδασκόντων με συγκεκριμένες εξαιρέσεις (π.χ. σοβαρούς
  ιατρικούς λόγους).

Απουσίες

 • Διατήρηση του ορίου των 114 απουσιών.
 • Επανέρχεται το όριο απουσιών χωρίς αιτιολόγηση: 50.
 • Οι πάνω από τις 50 απαιτούν αιτιολόγηση.
 • Προσμέτρηση των καθυστερημένων προσελεύσεων στις απουσίες (15λεπτη καθυστέρηση: 1 απουσία, 3 καθυστερημένες προσελεύσεις μικρότερες των 15 λεπτών: 1 απουσία /από 2024-25).
 • Αιτιολόγηση απουσιών έως 2 συνεχόμενων ημερών από γονείς (Πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες με ιατρική γνωμάτευση.

Αυστηροποίηση των ποινών των μαθητών

 • Προφορική παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση από εκπαιδευτικό.
 • Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (3) ημέρες από Δ/ντή Σχολείου (από 1 σήμερα).
 • Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (5) ημέρες από Σύλλογο Διδασκόντων (2 σήμερα).
 • Αλλαγή τμήματος (δεν υπήρχε) από Σύλλογο Διδασκόντων.
 • Αποκλεισμός από δράσεις, πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές/μετακινήσεις (δεν υπήρχε) από Σύλλογο Διδασκόντων.
 • Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (διευκόλυνση της διαδικασίας με απλή γνώμη συμβούλου εκπαίδευσης και χωρίς σύμφωνη γνώμη ΚΕΔΑΣΥ) από Σύλλογο Διδασκόντων.
 • Αποκατάσταση ζημιών στο σχολείο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που τις προκαλούν

Σε περίπτωση φθοράς: 

 • Ο μαθητής /τρια που προκαλεί συνειδητά φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον γονέα/ κηδεμόνα του/της ή τον/την ίδιο/α αν είναι ενήλικος.
 • Η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας καλεί τον ίδιο τον/την μαθητή/τρια που είναι ενήλικος/η ή τον γονέα/κηδεμόνα στον οποίο/α αποδεδειγμένα αποδίδεται η ζημία και του ζητάει να την αποκαταστήσει, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών.
 • Στην περίπτωση που δηλώσουν ότι δεν προτίθενται να αποκαταστήσουν την ζημία, τότε η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας το γνωστοποιεί στον οικείο Δήμο ή στη σχολική επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 5056/2023.

Για την αποκατάσταση της φθοράς:

 • Ο Δήμος ή η σχολική επιτροπή οφείλει να ζητήσει και να λάβει τρεις (3) προσφορές για την αποκατάσταση της ζημίας και να διαλέξει την πιο οικονομική, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρακτικό.
 • Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες στη σχολική μονάδα, τότε ο οικείος Δήμος ή η Σχολική Επιτροπή που επιβαρύνθηκε με την σχετική
  δαπάνη καλείται να αποστείλει το αποδεικτικό εξόφλησης είτε στον/στην ενήλικο/η μαθητή/τρια ή στους γονείς/κηδεμόνες του/της.
 • Τους καλεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών να καταβάλουν το ποσό σε συγκεκριμένο λογαριασμό του Δήμου ή της Σχολικής
  Επιτροπής και γνωστοποιώντας τους, ταυτόχρονα, ότι σε περίπτωση μη καταβολής του θα υπάρξει σχετική βεβαίωση οφειλής από την
  αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου και είσπραξή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4978/2022.
 • Αν δεν πληρωθεί, την οφειλή διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ.

Παιδαγωγικά μέτρα για τη χρήση κινητών

Αν μαθητής/τρια χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνό του/της και:

 • Αν έχει κινητό και μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της, ανάλογα
  με τη βαρύτητα του περιστατικού επιλαμβάνεται ο Διευθυντής ή μετά από κρίση του τελευταίου ο Σύλλογος Διδασκόντων
  για ποινή αποβολής 1-5 ημερών ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού.
 • Αν αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τον/την υπαίτιο/α μαθητή/τρια.

Διευκρίνιση: Απαγορεύεται η κατοχή κινητού εντός σχολείου

 • Η κατοχή κινητού τηλεφώνου από τους μαθητές απαγορεύεται εντός του σχολικού χώρου.
 • Τη διευκρίνιση αυτή έκανε το υπουργείο Παιδείας σε ερώτηση του esos, καθώς στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα για τα κινητά τηλέφωνα δεν γίνεται καμία αναφορά στην απαγόρευση κατοχής κινητού, παρά μόνο σε βιντεοσκόπηση κλπ.
 • Σε ερώτησή μας ποια θα είναι η ποινή γα τον μαθητή που συλλαμβάνεται με κινητό εντός της σχολικής μονάδας η απάντηση που λάβαμε  ήταν ότι αυτό το θέμα θα εξειδικεύεται στη σχετική  υπουργική απόφαση.

Ακολουθεί το βίντεο με την παρουσίαση

Πηγή: esos.gr