Τι προβλέπει το επίμαχο άρθρο του νέου πτωχευτικού. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι με βάση τα εισοδηματικά και όχι μόνο κριτήρια. Πως ορίζονται οι ευάλωτοι. Οι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για να κλειδώσουν τα τελικά όρια.