«Αρχαιολογία και Κοινωνία» (4)
Μέσος ρους Αλιάκμονα: Ο πολιτισμός που θάφτηκε στα νερά της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου!