Γυμνάσια με πραγματικά πυρά σε περιοχές όπου κινούνται ερευνητικά σκάφη της Άγκυρας, θα κάνουν οι δυνάμεις της Μόσχας.