Κάτω από συνθήκες ολικού παγετού και με μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, έγιναν οι φετινές Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ), στις λίμνες της Καστοριάς και των Πρεσπών.