Ιστοσελίδα του Προγράμματος Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για Νέους Ευρωπαίους Δημοσιογράφους στην Ελλάδα 2023

Η Συμβίωση παρουσιάζει τη νέα ιστοσελίδα της για το Πρόγραμμα Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νέους Ευρωπαίους Δημοσιογράφους στην Ελλάδα 2023: https://ep.medialab.blog/el/

Η κατάρτιση, που διοργανώθηκε από τη Συμβίωση-Σχολή Πολιτικών Σπουδών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και το Inside Story, παρείχε στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες δεξιότητες για μια ολοκληρωμένη κατανόηση των αλληλένδετων και πολυδιάστατων προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, συνδυάζοντας μια συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας και κουλτούρας ειδήσεων με μια πρακτική κάλυψη επίκαιρων ευρωπαϊκών θεμάτων. Στόχος του Προγράμματος Κατάρτισης Νέων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων νέων δημοσιογράφων, που εργάζονται για ΜΜΕ με έδρα την ΕΕ σε 18 χώρες της ΕΕ, σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις γενικά και θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα.

Φιλικά,

Συμβίωση