Τι ισχύει για τις δηλώσεις εργαζόμενων και εργοδοτών με συμβάσεις σε αναστολή εντός του Ιουνίου. Πως άλλαξαν τα χρονοδιαγράμματα. Έως πότε υποβάλλουν αιτήσεις οι εποχικά εργαζόμενοι.