Νέες Πληρωμές 54 Εκατ. Ευρώ για Συνδεδεμένες Ενισχύσεις – Καθυστερήσεις στη Βασική

Με τα υπόλοιπα, της τάξης των 54 εκατ. ευρώ, για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις φαίνεται πως θα ανοίξει ο κύκλος πληρωµών των υπολοίπων από τις άµεσες ενισχύσεις του 2023, τα οποία οφείλονται στους δικαιούχους παραγωγούς. Όσο για τα λοιπά απλήρωτα δεν υπάρχουν επίσηµες ανακοινώσεις, ενώ θα πρέπει ούτως ή άλλως να δροµολογηθούν πρώτα οι ενστάσεις για παράδειγµα στα eco-schemes, για να ακολουθήσουν οι διορθώσεις και η συµπληρωµατική πίστωση.

Με 54 εκατ. συνδεδεμένων ανοίγει ο κύκλος πληρωμών, παραπίσω η ουρά βασικής

∆ιορθωτικές απαιτούνται επίσης τόσο για τη βασική όσο και για την αναδιανεµητική, γεγονός που δείχνει ότι ο χρόνος δεν αρκεί για να βγει µια πληρωµή άµεσα, µε τις ενδείξεις να παραπέµπουν για τέλος Ιουνίου, κατά το πως ορίζουν οι κοινοτικοί κανονισµοί.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πιο εύκολη µοιάζει µια πρώτη πίστωση για τις συνδεδεµένες, αφού στις 31 Μαΐου έχει ανακοινωθεί ότι κλείνει το σύστηµα για την εκ νέου  καταχώρηση των ποσοτήτων για τα καθεστώτα που δεν πληρώθηκαν το συνολικό ποσό και αφορά: βιοµηχανικής ντοµάτας, πορτοκαλιών προς χυµοποίηση, σπόρων σποράς, ρυζιού, κορινθιακής σταφίδας, αραβόσιτου, οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών και µήλων. Άλλωστε, εκτός από τους ίδιους του παραγωγούς, τόσο οι αρµόδιοι του υπουργείου όσο και του Οργανισµού Πληρωµών έχουν κάνει λόγο για αδικίες και λειψές πληρωµές.

Ειδικότερα, στις συνδεδεµένες ενισχύσεις φαίνεται πως πληρώθηκαν 191 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 245 εκατ. ευρώ που έπρεπε να µπουν στους λογαριασµούς των αγροτών. Από αυτά, σύµφωνα µε τα στοιχεία, τα 16,9 εκατ. ευρώ αφορούν το καλαµπόκι και τα 10 εκατ. ευρώ τα πρόβατα. Σε πορτοκάλια, όσπρια, σπόρους σποράς έχουν πληρωθεί µόλις τα µισά χρήµατα οι καλλιεργητές, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως για τις θηλάζουσες αγελάδες έχουν µπει στους λογαριασµούς των παραγωγών 25,9 εκατ. ευρώ αντί για 22,68 εκατ. ευρώ που ήταν ο διαθέσιµος προϋπολογισµός. Σηµειώνεται πως τα βοοειδή ήταν το µοναδικό καθεστώς που πληρώθηκε ακριβώς στο ποσό που οριζόταν ως τιµή αναφοράς, ενώ 4,5 εκατ. ευρώ µοιάζουν να περίσσεψαν. Από την άλλη άγνωστο είναι για ποιο λόγο όµως δεν πληρώθηκαν τα 10 εκατ. ευρώ στα πρόβατα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να µην έχει προβεί σε οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέµατος.

Σχετικά µε τα υπόλοιπα καθεστώτα και σύµφωνα µε το έγγραφο για την πορεία υλοποίησης της ΚΑΠ που συζητήθηκε την περασµένη Πέµπτη 30 Μαΐου, κατά τη διάρκεια Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου, στα χρωστούµενα προς τους αγρότες αναφέρονται τα εξής:

  • Βασική ενίσχυση: Πιστώθηκαν 765,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισµός του έτους ανέρχεται στα 829,5 εκατ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι οι δικαιούχοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν λάβει περίπου στα 64 εκατ. ευρώ.
  • Αναδιανεµητική ενίσχυση: Πιστώθηκαν 165 εκατ. ευρώ, από τα 174 εκατ. ευρώ του προϋπολογισµού, γεγονός που αφήνει µια εκκρεµότητα της τάξης των 9 εκατ. ευρώ.
  • Νεαροί αγρότες: Από το ποσό των 27,6 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι νέοι έλαβαν 24,4 εκατ. ευρώ και τους οφείλονται ακόµα 3,2 εκατ. ευρώ.
  • Eco-schemes: Πιστώθηκαν τον Απρίλιο 393 εκατ. ευρώ, µε τον προϋπολογισµό της ενίσχυσης να φτάνει τα 426,4 εκατ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι εκκρεµεί η πληρωµή ενός ποσού της τάξης των 33,3 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, σε ενστάσεις προχώρησαν ήδη οι δικαιούχοι παραγωγοί κατά των αποτελεσµάτων της πληρωµής της πρώτης εκκαθάρισης του έτους αιτήσεων 2023 στους ενταγµένους της 2ης και 3ης πρόσκλησης Νιτρικών και της 3ης πρόσκλησης του Κοµφούζιο. Αυτό σηµαίνει ότι µετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις και τους σχετικούς ελέγχους θα προωθηθούν και όσοι από αυτούς δικαιώθηκαν για να πληρωθούν στην επερχόµενη πίστωση, ενδεχοµένως προς τα τέλη Ιουνίου.

Πηγή www.agronews.gr